CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin.

 • Chúng tôi thu thập thông tin khi được sự cho phép của quý khách và chỉ thu thập một số thông tin cần thiết cho việc giao hàng như: Tên, địa chỉ, số điện thoại,.. và một số ghi chú khách (nếu có)
 • Chúng tôi tuyệt đối không thu thập một số thông tin liên quan đến tài khoản của quý khách.
 • Các thông tin cơ bản trên được sử dụng lại để khảo sát mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ từ Giày Đá Bóng Hana

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 • Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin liên quan đến tài khoản cá nhan của quý khách và không chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề này
 • Quý khách có quyền yêu cầu xóa bỏ toàn bộ thông tin cơ bản sau khi quý khách nhận được hàng
 • Giày Đá Bóng Hana luôn cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin của quý khác

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Thông tin quý khách sẽ được bảo mật tuyệt đối theo quy định hiện hành và được xóa bỏ bất kỳ lúc nào nếu quý khách yêu cầu
 • Nếu có nhu cầu xóa bỏ thông tin xin vui lòng gửi yêu cầu về địa chỉ mail: giaydabonghana@gmail.com

4. Cam kết bảo mật thông tin

 • Chúng tôi cam kết bảo mật toàn bộ thông tin quý khách theo đúng điều khoản và chính sách của Hana quy định.
 • Mọi thông tin lưu trữ của quý khách sẽ được lưu trữ trên hệ thống bảo mật cao nhất hiện nay.
 • Mọi thắc mắc về chinh sách bảo mật quý khách vui lòng gưi mail về địa chỉ giaydabonghana@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline: 0705.676.070