#1 How to restart Graphics Driver in Windows 11/10

Xem ngay video How to restart Graphics Driver in Windows 11/10

Tim hiểu thế nào là Dịch Vụ Seo Website tại: https://seo4passion.com

Nếu bạn đã sử dụng PC Windows của mình trong một thời gian dài, có thể bạn đã gặp phải những trường hợp mà màn hình của bạn không hoạt động như mong đợi. Có nhiều trường hợp có thể xảy ra như màn hình đen, màn hình bị treo hoặc đầu vào bàn phím và chuột không phản hồi. Điều này cho thấy một số vấn đề với màn hình hoặc trình điều khiển đồ họa. Windows 11/10 có thể tự khôi phục trình điều khiển đồ họa nhưng bạn luôn có thể khởi động lại trình điều khiển đồ họa trong Windows 11/10 theo cách thủ công. Hướng dẫn này bao gồm: 1]Khởi động lại trình điều khiển đồ họa bằng phím tắt Win + Ctrl + Shift + B 2]Xóa và cập nhật trình điều khiển đồ họa hoặc màn hình bị hỏng A]Gỡ cài đặt trình điều khiển bằng Trình quản lý Thiết bị B]Gỡ cài đặt trình điều khiển khỏi Bảng điều khiển để biết thêm thông tin.

How to restart Graphics Driver in Windows 11/10 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=l3GZzN8z16Y

Tags của How to restart Graphics Driver in Windows 11/10: #restart #Graphics #Driver #Windows

Bài viết How to restart Graphics Driver in Windows 11/10 có nội dung như sau: Nếu bạn đã sử dụng PC Windows của mình trong một thời gian dài, có thể bạn đã gặp phải những trường hợp mà màn hình của bạn không hoạt động như mong đợi. Có nhiều trường hợp có thể xảy ra như màn hình đen, màn hình bị treo hoặc đầu vào bàn phím và chuột không phản hồi. Điều này cho thấy một số vấn đề với màn hình hoặc trình điều khiển đồ họa. Windows 11/10 có thể tự khôi phục trình điều khiển đồ họa nhưng bạn luôn có thể khởi động lại trình điều khiển đồ họa trong Windows 11/10 theo cách thủ công. Hướng dẫn này bao gồm: 1]Khởi động lại trình điều khiển đồ họa bằng phím tắt Win + Ctrl + Shift + B 2]Xóa và cập nhật trình điều khiển đồ họa hoặc màn hình bị hỏng A]Gỡ cài đặt trình điều khiển bằng Trình quản lý Thiết bị B]Gỡ cài đặt trình điều khiển khỏi Bảng điều khiển để biết thêm thông tin.

Từ khóa của How to restart Graphics Driver in Windows 11/10: download driver màn hình

Thông tin khác của How to restart Graphics Driver in Windows 11/10:
Video này hiện tại có 29308 lượt view, ngày tạo video là 2020-12-21 17:00:42 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=l3GZzN8z16Y , thẻ tag: #restart #Graphics #Driver #Windows

Cảm ơn bạn đã xem video: How to restart Graphics Driver in Windows 11/10.