#1 How to download and install "Solar Station" software

Xem ngay video How to download and install "Solar Station" software

Tim hiểu thế nào là Dịch Vụ Seo Website tại: https://seo4passion.com

Chú thích video: Trong khóa học này, bạn sẽ học “Cách tải xuống và cài đặt phần mềm Trạm năng lượng mặt trời”. 1. Tải xuống Để tải xuống phần mềm, hãy mở trình duyệt của bạn và nhập www.epsolarpv.com. Điều này sẽ đưa bạn đến trang chủ EPEVER. Chuyển đến menu “Hỗ trợ kỹ thuật” và chuyển đến “Tải xuống”. Nhấp vào tab “Phần mềm và ứng dụng” và tải xuống tệp “Phần mềm PC cho Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời”. Phần mở rộng của tệp là “.rar”, vì vậy bạn cần giải nén tệp. 2. Sau khi quá trình tải xuống cài đặt hoàn tất, hãy giải nén tệp và điều hướng đến thư mục. Mở thư mục “PCTools”. Có ba thư mục con ở đây. In lệnh cài đặt phần mềm trạm năng lượng mặt trời và chuyển đến “Phần mềm PC”. Nhấp chuột phải vào setup.exe và chọn Chạy với tư cách quản trị viên. Nhấp vào Tiếp theo trên trang chào mừng Chọn thư mục đích và nhấp vào Tiếp theo Nhấp vào Tiếp theo trên trang xác nhận Bắt đầu cài đặt phần mềm Nhấp vào Đóng khi cài đặt hoàn tất. Để chạy phần mềm, hãy nhấp đúp vào biểu tượng phần mềm trên màn hình của bạn hoặc mở menu bắt đầu và nhập “Màn hình trạm năng lượng mặt trời”. Phần mềm hiện đang chạy. Trước khi sử dụng phần mềm, cần phải có một số cài đặt.cửa sổ phía trước[閉じる]Nhấp chuột. Chúng tôi sẽ quay lại trang này sau và xác định một số đài mới. Bạn có thể tìm thấy nhà ga đầu tiên. Các hệ thống khác nhau có thể có các cài đặt khác nhau tùy thuộc vào số lượng thiết bị được kết nối với PC của bạn. Do đó, cần đảm bảo rằng tất cả đều được thông qua trong các cài đặt riêng lẻ. Vì vậy, trước tiên hãy nhấp chuột phải vào một trạm hiện có và xóa nó. Nhấp vào “có” trong cửa sổ xuất hiện và hệ thống đã sẵn sàng “kết nối bộ điều khiển sạc”. Trong khóa học tiếp theo, bạn sẽ học cách cài đặt trình điều khiển cho cáp truyền thông và cách giao tiếp với bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời. ——————————- Để truy cập các khóa học liên quan khác về hệ thống năng lượng mặt trời không nối lưới, hãy truy cập Hệ thống quản lý học tập EPEVER Xác nhận. Kết nối với chúng tôi trên trang web của chúng tôi:.

How to download and install "Solar Station" software “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=oYY3BcLqHFs

Tags của How to download and install "Solar Station" software: #download #install #quotSolar #Stationquot #software

Bài viết How to download and install "Solar Station" software có nội dung như sau: Chú thích video: Trong khóa học này, bạn sẽ học “Cách tải xuống và cài đặt phần mềm Trạm năng lượng mặt trời”. 1. Tải xuống Để tải xuống phần mềm, hãy mở trình duyệt của bạn và nhập www.epsolarpv.com. Điều này sẽ đưa bạn đến trang chủ EPEVER. Chuyển đến menu “Hỗ trợ kỹ thuật” và chuyển đến “Tải xuống”. Nhấp vào tab “Phần mềm và ứng dụng” và tải xuống tệp “Phần mềm PC cho Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời”. Phần mở rộng của tệp là “.rar”, vì vậy bạn cần giải nén tệp. 2. Sau khi quá trình tải xuống cài đặt hoàn tất, hãy giải nén tệp và điều hướng đến thư mục. Mở thư mục “PCTools”. Có ba thư mục con ở đây. In lệnh cài đặt phần mềm trạm năng lượng mặt trời và chuyển đến “Phần mềm PC”. Nhấp chuột phải vào setup.exe và chọn Chạy với tư cách quản trị viên. Nhấp vào Tiếp theo trên trang chào mừng Chọn thư mục đích và nhấp vào Tiếp theo Nhấp vào Tiếp theo trên trang xác nhận Bắt đầu cài đặt phần mềm Nhấp vào Đóng khi cài đặt hoàn tất. Để chạy phần mềm, hãy nhấp đúp vào biểu tượng phần mềm trên màn hình của bạn hoặc mở menu bắt đầu và nhập “Màn hình trạm năng lượng mặt trời”. Phần mềm hiện đang chạy. Trước khi sử dụng phần mềm, cần phải có một số cài đặt.cửa sổ phía trước[閉じる]Nhấp chuột. Chúng tôi sẽ quay lại trang này sau và xác định một số đài mới. Bạn có thể tìm thấy nhà ga đầu tiên. Các hệ thống khác nhau có thể có các cài đặt khác nhau tùy thuộc vào số lượng thiết bị được kết nối với PC của bạn. Do đó, cần đảm bảo rằng tất cả đều được thông qua trong các cài đặt riêng lẻ. Vì vậy, trước tiên hãy nhấp chuột phải vào một trạm hiện có và xóa nó. Nhấp vào “có” trong cửa sổ xuất hiện và hệ thống đã sẵn sàng “kết nối bộ điều khiển sạc”. Trong khóa học tiếp theo, bạn sẽ học cách cài đặt trình điều khiển cho cáp truyền thông và cách giao tiếp với bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời. ——————————- Để truy cập các khóa học liên quan khác về hệ thống năng lượng mặt trời không nối lưới, hãy truy cập Hệ thống quản lý học tập EPEVER Xác nhận. Kết nối với chúng tôi trên trang web của chúng tôi:.

Từ khóa của How to download and install "Solar Station" software: download driver màn hình

Thông tin khác của How to download and install "Solar Station" software:
Video này hiện tại có 25538 lượt view, ngày tạo video là 2018-08-13 16:06:20 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=oYY3BcLqHFs , thẻ tag: #download #install #quotSolar #Stationquot #software

Cảm ơn bạn đã xem video: How to download and install "Solar Station" software.